Begin
Administration
Teachers
For teachers
For pupils
 • Tests "Check yourself"
 • НОУ "Source"
 • Exams

 • For parents
  Our rest
  Self-goverment
  Gymnasia's medallists
  Newspaper "Boomerang"
  Gallery
  Site map

  OUR FRIENDS

  Українська Англійська Francais Deutch
  Gymnasia №315
  Gymnasia №315
  spesializing in foreign languages
  spesializing in foreign languages
  Юнеско Юнеско
  Экзаменационные билеты
  Версия для печати

  АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

  Білет № 1

  1. Функція у=sin x, її графік і властивості.

  2. Завдання на розв'язування показникової нерівності.

  3. За вдання на знаходження найбільшого та найменшого значення функції на відрізку.

  Білет № 2

  1. Функція у=cos x, її графік і властивості.

  2. Завдання на знаходження первісної функції.

  3. Завдання на розв'язування ірраціонального рівняння.

  Білет № 3

  1. Функція у=tg x, її графік і властивості.

  2. Завдання на застосування інтегралу для обчислення площі плоскої фігури.

  3. Завдання на розв'язування показникового рівняння.

  Білет № 4

  1. Залежність між тригонометричними функціями одного і того самого аргументу.

  2. Завдання на знаходження рівняння дотичної до графіка функції.

  3. Завдання на розв'язування показникової нерівності.

  Білет № 5

  1. Тригонометричні функції подвійного аргументу.

  2. Завдання на застосування інтеграла для обчислення площі плоскої фігури.

  3. Завдання на розв'язування логарифмічного рівняння.

  Білет № 6

  1. Формули зведення.

  2. Завдання на розв'язування ірраціонального рівняння.

  3. Завдання на обчислення інтеграла.

  Білет № 7

  1. Тригонометричні рівняння. Розв'язування рівняння sinx=а.

  2. Завдання на знаходження інтервалів зростання і спадання функції.

  3. Завдання на спрощення ірраціонального виразу.

  Білет № 8

  1. Тригонометричні рівняння. Розв'язування рівняння cosx=а.

  2. Завдання на розв'язування показникової нерівності.

  3. Завдання на знаходження дотичної до графіка функції.

  Білет № 9

  1. Тригонометричні рівняння. Розв'язування рівняння tgx=а.

  2. Завдання на дослідження функції з допомогою похідної та побудову її графіка.

  3. Завдання на розв'язування логарифмічної нерівності.

  Білет № 10

  1. Корінь n-го степеня і його властивості.

  2. Завдання на знаходження похідної функції у заданій точці.

  3. Завдання на розв'язування тригонометричного рівняння.

  Білет № 11

  1. Степенева функція з цілим показником, її графік і властивості.

  2. Завдання на знаходження екстремуму функції.

  3. Завдання на спрощення тригонометричного виразу.

  Білет № 12

  1. Показникова функція, її графік і властивості.

  2. Завдання на знаходження похідної функції.

  3. Завдання на доведення тригонометричної тотожності.

  Білет № 13

  1. Логарифм числа. Логарифм добутку.

  2. Завдання на знаходження первісної.

  3. Завдання на розв'язування тригонометричного рівняння.

  Білет № 14

  1. Логарифм числа. Логарифм частки.

  2. Завдання на розв'язування показникового рівняння.

  3. Завдання на застосування інтеграла для обчислення площі плоскої фігури.

  Білет № 15

  1. Логарифм числа. Логарифм степеня.

  2. Завдання на знаходження найбільшого та найменшого значення функції на відрізку.

  3. Завдання на спрощення тригонометричного виразу.

  Білет № 16

  1. Логарифмічна функція, її графік і властивості.

  2. Завдання на обчислення інтеграла.

  3. Завдання на розв'язування тригонометричного рівняння.

  Білет № 17

  1. Похідна функції. Похідна суми двох функцій.

  2. Завдання на розв'язування логарифмічної нерівності.

  3. Завдання на побудову графіка функції без застосування похідної.

  Білет № 18

  1. Похідна функції. Похідна добутку двох функцій.

  2. Завдання на спрощення тригонометричного виразу.

  3. Завдання на розв'язування показникового чи логарифмічного рівняння.

  Білет № 19

  1. Похідна функції. Похідна частки двох функцій.

  2. Завдання на розв'язування тригонометричного рівняння.

  3. Завдання на обчислення значення виразу, що містить логарифми.

  Білет № 20

  1. Похідна функції. Похідні показникової та логарифмічної функцій.

  2. Завдання на перетворення виразу з раціональними показниками.

  3. Завдання на розв'язування ірраціонального рівняння.

  Білет № 21

  1. Похідна функції. Похідні тригонометричних функцій.

  2. Завдання на розв'язування логарифмічної нерівності.

  3. Завдання на знаходження області визначення функції.

  Білет № 22

  1. Геометричний зміст похідної. Рівняння дотичної до графіка функції.

  2. Завдання на розв'язування логарифмічного рівняння.

  3. Завдання на спрощення тригонометричного виразу.

  Білет № 23

  1. Первісна. Основна властивість первісної.

  2. Завдання на тотожні перетворення тригонометричного виразу.

  3. Завдання на розв'язування показникового рівняння.

  Білет № 24

  1. Первісна. Правила знаходження первісних.

  2. Завдання на розв'язування логарифмічного рівняння.

  3. Завдання на побудову графіка функції без використання похідної.  C O M E R C I A L
  adamant Nline
  | Begin | Administration | Teachers | For teachers | For pupils | For parents |
  |Our rest | Self-goverment | Gymnasia's medallists |
  | Newspaper "Boomerang" | Site map |