Begin
Administration
Teachers
For teachers
For pupils
 • Tests "Check yourself"
 • НОУ "Source"
 • Exams

 • For parents
  Our rest
  Self-goverment
  Gymnasia's medallists
  Newspaper "Boomerang"
  Gallery
  Site map

  OUR FRIENDS

  Українська Англійська Francais Deutch
  Gymnasia №315
  Gymnasia №315
  spesializing in foreign languages
  spesializing in foreign languages
  Юнеско Юнеско
  Экзаменационные билеты
  Версия для печати

  ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ

  Білет №1

  1. Що вивчає економічна наука та її значення в житті окремої людини.

  2. Як розраховується курс акцій? Від яких чинників може залежати її ринкова вартість?

  3. Задача із розділу Міжнародна торгівля (розділ 11).

  Білет № 2

  1. Потреби та споживчі блага. Закон зростання потреб.

  2. Доведіть, що добровільний обмін корисний усім його учасникам.

  3. Задача з розділу Монетарна та фіскальна політика (розділ 10).

  Білет № 3

  1. Виробництво, його основні елементи та структура.

  2. Уявіть, що ви виробник сільськогосподарської продукції. Якими видами угод на товарній біржі ви скористаєтеся? Які переваги та обмеження мас кожний з видів наведених вами угод?

  3. Задача з розділу Державне регулювання безробіття та інфляції (розділ 9).

  Білет № 4

  1. Банківська система України. Функції Національного банку України і комерційних банків

  2.Які функції виконує служба зайнятості у вашому регіоні (місті)?

  3. Задача з розділу "Організаційні форми бізнесу. Конкуренція" (розділ 6).

  Білет № 5

  1. Обмеженість ресурсів і безмежність потреб. Альтернативний вибір. Альтерна­тивна вартість

  2. Якщо ви експортер національної продукції, то що для вас вигідніше: падіння курсу національної валюти, чи її підвищення? Поясніть.

  3. Задача з розділу Взаємодія попиту і пропозиції (розділ 5).

  Білет № 6

  1. Альтернативні варіанти використання виробничих ресурсів. Крива виробничих можливостей та. її значення для мікро- і макроаналізу.

  2. Поясніть, за яких умов може збільшуватися чистий прибуток підприємця.

  3. Задача з розділу Показники розвитку національної економіки (розділ 8).

  Білет № 7

  1. Ринкова економіка та принципи її функціонування. Економічний кругообіг у ринковій економіці.

  2. Які місцеві податки та збори сплачуються у вашій місцевості?

  3. Задача з розділу Грошовий обіг на розподіл доходів (розділ 7).

  Білет № 8

  1. Ринок та його основні функції. Як ринок розв'язує основні проблеми економіки.

  2. Якими послугами банків у вашому регіоні ви можете скористатися? Наведіть приклади.

  3. Задача з розділу Поведінка фірми на ринку (розділ 4).

  Білет № 9

  1. Попит. Закон попиту. Крива попиту. Нецінові фактори попиту.

  2. Поясніть, як розраховується прибутковий податок

  3. Задача з розділу Проблема вибору та альтернативна вартість (розділ 1).

  Білет № 10

  1. Пропозиція Закон пропозиції. Крива пропозиції. Нецінові фактори пропозиції.

  2. Пояснить позитивні і негативні сторони протекціонізму на прикладі українсь­кого виробника

  3. Задача з розділу Дійові особи економіки та їх взаємодія (розділ 2).

  Білет № 11

  1. Еластичність попиту.

  2. Поясніть, як формується величина заробітної плати у ринкових умовах.

  3. Задача з розділу Економічна поведінка споживача (розділ 3).

  Білет № 12

  1. Ціна ринкової рівноваги. Явища збалансованості, дефіциту та надлишку това­рів. Ринкова ціна в умовах конкуренції.

  2. Поясніть на прикладі, як би ви розрахували рівень безробіття для вашого насе­леного пункту.

  3. Задача з розділу Міжнародна торгівля (розділ 11).

  Білет № 13

  1. Суть грошей та історія їх виникнення. Функції грошей.

  2. Поясніть відмінності оптової і роздрібної торгівлі (з використанням конкретної ситуації).

  3. Задача з розділу Показники розвитку національної економіки (розділ 8).

  Білет № 14

  1. Сукупні доходи та сукупні витрати. Досягнення їх відповідності як умова нор­мального функціонування економіки.

  2. Визначте риси, що мають бути властиві підприємцю, виходячи з тих функцій, які він виконує.

  3. Задача з розділу Державне регулювання безробіття та інфляції (розділ 9).

  Білет № 15

  1. Доходи. Витрати. Прибуток. Роль прибутку в ринковій економіці.

  2. Поясніть, як розраховується валютний курс.

  3. Задача з розділу Проблема вибору та альтернативна вартість (розділ 1).

  Білет № 16

  1. Безробіття. Причини, типи та рівень безробіття. Соціальні наслідки безробіття.

  2. Поясніть, які статті видатків державного бюджету можуть безпосередньо збіль­шувати добробут пересічного громадянина.

  3. Задача з розділу Взаємодія попиту і пропозиції (розділ 5).

  Білет № 17

  1. Інфляція. Сутність, причини, рівень інфляції та її наслідки.

  2. Поясніть на прикладах позитивні і негативні сторони існування природних монополій.

  3. Задача з розділу Економічна поведінка споживача (розділ 3).

  Білет № 18

  1. Форми оплати праці. Способи стимулювання підвищення ефективності праці.

  2. Поясніть, який би з видів податку ви застосували для встановлення податку на спадщину?

  3. Задача з розділу Грошовий обіг та розподіл доходів (розділ 7).

  Білет № 19

  1. Циклічність як форма руху економіки.

  2. Поясніть на прикладі, що може змінювати величину ренти.

  3. Задача з розділу Взаємодія попиту і пропозиції (розділ 5).

  Білет № 20

  1. Змішана економіка сучасних розвину тих країн поняття та характерні риси.

  2. Поясніть сутність поняття бездефіцитний бюджет (з використанням конкретної ситуації).

  3. Задача з розділу Організаційні форми бізнесу. Конкуренція (розділ 6).

  Білет № 21

  1. Форми власності та організаційні типи підприємств.

  2. Поясніть на прикладах, як інфляція може впливати на рівень доходів гро­мадян.

  3. Задача з розділу Дійові особи економіки та їх взаємодія (розділ 2).

  Білет № 22

  1. Позичковий процент. Норма позичкового проценту та фактори, що його визначають.

  2. Наведіть приклади застосування монетарної політики, які можуть впливати на рівень інфляції.

  3. Задача з розділу Поведінка фірми на ринку (розділ 4).

  Білет № 23

  1. ВНП та способи його розрахунку. Номінальний та реальний ВНП.

  2. Поясніть причини, що зумовлюють необхідність державного регулювання рин­кової економіки (з використанням конкретних ситуацій).

  3. Задача з розділу Економічна поведінка споживача (розділ 3).

  Білет № 24

  1. Нерівність доходів. Форми державної підтримки малозабезпеченого населення.

  2. Поясніть на прикладі, як розраховується дивіденд на акцію.

  3. Задача з розділу "Поведінка фірми на ринку" (розділ 4).

  Білет № 25

  1. Міжнародний поділ праці та фактори, що його визначають.

  2. Назвіть основні джерела доходів і структуру витрат бюджету родини (з використанням конкретних ситуацій).

  3. Задача з розділу Монетарна та фіскальна політика (розділ 10).  C O M E R C I A L
  adamant Nline
  | Begin | Administration | Teachers | For teachers | For pupils | For parents |
  |Our rest | Self-goverment | Gymnasia's medallists |
  | Newspaper "Boomerang" | Site map |