Begin
Administration
Teachers
For teachers
For pupils
 • Tests "Check yourself"
 • НОУ "Source"
 • Exams

 • For parents
  Our rest
  Self-goverment
  Gymnasia's medallists
  Newspaper "Boomerang"
  Gallery
  Site map

  OUR FRIENDS

  Українська Англійська Francais Deutch
  Gymnasia №315
  Gymnasia №315
  spesializing in foreign languages
  spesializing in foreign languages
  Юнеско Юнеско
  Экзаменационные билеты
  Версия для печати

  ГЕОГРАФІЯ

  Білет № 1

  1. Розкажіть про будову літосфери, назвіть види її рухів. Покажіть вплив внутрішніх сил Землі на формування рельєфу.

  2. Дайте характеристику водних ресурсів України та покажіть напрямки їх раціонального використання.

  3. Охарактеризуйте господарство Австралійського Союзу.

  Білет № 2

  1. Назвіть основні форми поверхні Землі. Покажіть вплив зовнішніх сил Землі на формування рельєфу.

  2. Охарактеризуйте географічне положення України та дайте його господарську оцінку. Покажіть місце України на карті світу.

  3. Назвіть показники, ще визначають рівень економічного розвитку країн світу. Розкажіть про типологію держав за цими показниками.

  Білет № 3

  1. Охарактеризуйте форму та розміри Землі. Назвіть способи її зображення.

  2. Дайте характеристику геологічної будови та мінерально-сировинних ресурсів України.

  3. Розкажіть про особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Африки.

  Білет № 4

  1. Дайте характеристику вод суходолу. Покажіть їх роль у господарстві.

  2. Охарактеризуйте природу Українських Карпат.

  3. Розкажіть про особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Латинської Америки.

  Білет № 5

  1. Дайте характеристику Світового океану. Розкажіть про рух води в океані.

  2. Охарактеризуйте природу гірського Криму.

  3. Розкажіть про загальні особливості населення країн Латинської Америки.

  Білет № 6

  1. Дайте характеристику складників стану погоди. Розкажіть про причини її зміни.

  2. Охарактеризуйте природу Чорного моря.

  3. Розкажіть про загальні особливості населення та політичну карту Африки.

  Білет № 7

  1. Дайте характеристику природних зон Євразії.

  2. Охарактеризуйте природу Азовського моря.

  3. Розкажіть про особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Південної та Південно-Східної Азії.

  Білет № 8

  1. Охарактеризуйте будову та склад атмосфери, поясніть як відбувається зміна тиску і температури із висотою. Розкрийте проблеми забруднення атмосферного повітря та шляхи їх розв'язання.

  2. Назвіть головні річкові системи України, розкажіть про особливості їх режиму і живлення.

  3. Розкажіть про особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Південно-Західної Азії.

  Білет № 9

  1. Охарактеризуйте ресурси Світового океану та покажіть їх роль у житті людини.

  2 Дайте характеристику природи зони мішаних лісів України.

  3. Дайте характеристику господарства Індії.

  Білет № 10

  1. Назвіть кліматичні пояси та області Землі, поясніть закономірності їх поширення.

  2. Дайте характеристику природи зони лісостепу України.

  3. Дайте характеристику господарства Китаю.

  Білет № 11

  1. Охарактеризуйте будову біосфери, покажіть її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв'язки з ними.

  2. Дайте характеристику природи степової зони України.

  3. Дайте характеристику господарства Японії.

  Білет № 12

  1. Назвіть природні комплекси Землі. Покажіть взаємозв'язки компонентів природи в них.

  2. Охарактеризуйте особливості відтворення та розміщення населення України. Покажіть його природний та механічний рух.

  3. Дайте характеристику господарства Канади.

  Білет № 13

  1. Охарактеризуйте будову та покажіть закономірності географічної оболонки.

  2. Поясніть особливості національного складу населення України.

  3. Дайте характеристику господарства США.

  Білет № 14

  1. Охарактеризуйте геологічну будову, корисні копалини та рельєф Африки. Покажіть взаємозв'язки між цими компонентами природи.

  2. Дайте характеристику трудових ресурсів України.

  3. Дайте характеристику господарства Німеччини.

  Білет № 15

  1. Охарактеризуйте природні зони Африки.

  2. Дайте характеристику паливної промисловості України.

  3. Дайте характеристику господарства Франції.

  Білет № 16

  1. Охарактеризуйте особливості клімату Австралії. Назвіть причини унікальності органічного світу материка.

  2. Дайте характеристику енергетичної промисловості України.

  3. Дайте характеристику господарства Великої Британії.

  Білет № 17

  1. Розкажіть про історію формування поверхні Південної Америки, назвіть основні форми поверхні.

  2. Дайте характеристику чорної металургії України.

  3. Дайте економіко-географічну характеристику Італії.

  Білет № 18

  1. Розкажіть про історію відкриття Антарктиди. Охарактеризуйте її природу.

  2. Дайте характеристику кольорової металургії України.

  3. Дайте характеристику господарства Польщі.

  Білет № 19

  1. Розкажіть про історію формування поверхні Північної Америки, назвіть її основні форми.

  2. Дайте характеристику машинобудування України.

  3. Дайте характеристику господарства Білорусі.

  Білет № 20

  1. Охарактеризуйте географічне положення та особливості берегової лінії Північної¬ Америки.

  2. Дайте характеристику хімічної промисловості України.

  3. Охарактеризуйте структуру світового господарства. Назвіть сучасні тенденції її розвитку.

  Білет № 21

  1. Охарактеризуйте внутрішні зони Північної Америки. Розкажіть про їх господарське значення.

  2. Дайте характеристику лісової та деревообробної промисловості України.

  3. Дайте характеристику природних ресурсів та господарства Росії.

  Білет № 22

  1. Розкажіть про градусну сітку на глобусі й географічній карті, наведіть конкретні приклади визначення географічних координат,

  2. Дайте характеристику промисловості будівельних матеріалів України.

  3. Покажіть значення транспорту у світовому господарстві, назвіть його види та особливості. Покажіть вплив транспорту на навколишнє середовище.

  Білет № 23

  1. Розкажіть про загальну циркуляцію атмосфери Землі, дайте характеристику постійних вітрів.

  2. Дайте характеристику легкої промисловості України.

  3. Дайте характеристику сільського господарства світу.

  Білет № 24

  1. Розкажіть про умови формування та закономірності поширення грунтів на Землі.

  2. Дайте характеристику харчової промисловості України.

  3. Охарактеризуйте структуру трудових ресурсів різних країн світу та поясніть проблеми зайнятості і безробіття.

  Білет № 25

  1. Охарактеризуйте географічне положення Євразії.

  2. Дайте характеристику сільського господарства України.

  3. Охарактеризуйте міжнародний географічний поділ праці та світове господарство в сучасний період.

  Білет № 26

  1. Охарактеризуйте клімат Євразії.

  2. Дайте характеристику соціальної сфери України.

  3. Назвіть глобальні проблеми людства та дайте їх коротку характеристику.

  Білет № 27

  1. Покажіть на конкретних прикладах залежність клімату від географічної широти та характеру підстилаючої поверхні.

  2. Дайте характеристику транспорту України.

  3. Охарактеризуйте природний та механічний рух населення Землі, типи його відтворення. Покажіть особливості демографічної політики різних країн.

  Білет№ 28

  1. Охарактеризуйте найбільші екологічні проблеми світу.

  2. Назвіть економічні райони України та принципи, за якими вони виділяються. Дайте коротку характеристику одного з районів (за вибором вчителя).

  3. Дайте характеристику господарства Туреччини.  C O M E R C I A L
  adamant Nline
  | Begin | Administration | Teachers | For teachers | For pupils | For parents |
  |Our rest | Self-goverment | Gymnasia's medallists |
  | Newspaper "Boomerang" | Site map |