Begin
Administration
Teachers
For teachers
For pupils
 • Tests "Check yourself"
 • НОУ "Source"
 • Exams

 • For parents
  Our rest
  Self-goverment
  Gymnasia's medallists
  Newspaper "Boomerang"
  Gallery
  Site map

  OUR FRIENDS

  Українська Англійська Francais Deutch
  Gymnasia №315
  Gymnasia №315
  spesializing in foreign languages
  spesializing in foreign languages
  Юнеско Юнеско
  Экзаменационные билеты
  Версия для печати

  ГЕОМЕТРІЯ

  Білет № 1

  1. Призма. Правильна призма. Площа бічної поверхні прямої призми.

  2. Задача із стереометрії.

  3. Задача з планіметрії.

  Білет № 2

  1. Паралелограм і його властивості. Ознаки паралелограма.

  2. Задача з планіметрії.

  3. Задача із стереометрії.

  Білет № 3

  1. Паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед. Центральна симетрія паралелепіпеда.

  2. Задача із стереометрії.

  3. Задача з планіметрії.

  Білет № 4

  1.Трапеція. Площа трапеції.

  2. Задача з планіметрії.

  3. Задача із стереометрії.

  Білет № 5

  1. Аксіоми стереометрії. Існування площини, що проходить через дану пряму і дану точку.

  2. Задача із стереометрії.

  3. Задача з планіметрії.

  Білет № 6

  1. Циліндр. Осьовий переріз циліндра. Формули об'єму циліндра та площі його повної поверхні.

  2. Задача із стереометрії.

  3. Задача з планіметрії.

  Білет № 7

  1. Рівність відрізків, кутів, трикутників. Ознаки рівності трикутників (одну довести).

  2. Задача з планіметрії.

  3. Задача із стереометрії.

  Білет № 8

  1. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника, її властивості.

  2. Задача з планіметрії.

  3. Задача із стереометрії.

  Білет № 9

  1. Декартові координати у просторі. Відстань між точками у просторі.

  2. Задача із стереометрії.

  3. Задача з планіметрії.

  Білет № 10

  1. Трикутник. Площа трикутника. Формули для визначення площі трикутника.

  2. Задача з планіметрії.

  3. Задача із стереометрії.

  Білет № 11

  1. Піраміда. Правильна піраміда. Площа бічної поверхні правильної піраміди.

  2. Задача із стереометрії.

  3. Задача з планіметрії.

  Білет № 12

  1. Теорема синусів.

  2. Задача з планіметрії.

  3. Задача із стереометрії.

  Білет № 13

  1. Теорема Піфагора. Наслідки з неї.

  2. Задача з планіметрії.

  3. Задача із стереометрії.

  Білет № 14

  1. Конус. Осьовий переріз конуса. Формули об'єму конуса та площі повної поверхні конуса.

  2. Задача із стереометрії.

  3. Задача з планіметрії.

  Білет № 15

  1. Взаємне розміщення прямої і площини у просторі. Ознака паралельності прямої і площини.

  2. Задача із стереометрії.

  3. Задача з планіметрії.

  Білет № 16

  1. Подібність фігур. Ознаки подібності трикутників (одну довести).

  2. Задача з планіметрії.

  3. Задача із стереометрії.

  Білет № 17

  1. Взаємне розміщення двох площин у просторі. Ознака паралельності двох площин.

  2. Задача із стереометрії.

  3. Задача з планіметрії.

  Білет № 18

  1. Вектори у просторі. Дії над векторами. Множення вектора на число, його властивості.

  2. Задача із стереометрії.

  3. Задача з планіметрії.

  Білет № 19

  1. Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин.

  2. Задача із стереометрії.

  3. Задача з планіметрії.

  Білет № 20

  1. Куля. Переріз кулі площиною. Формули об'єму кулі та площі сфери.

  2. Задача із стереометрії.

  3. Задача з планіметрії.

  Білет № 21

  1. Перпендикулярність прямої і площини. Ознака перпендикулярності прямої і площини.

  2. Задача із стереометрії.

  3. Задача з планіметрії.

  Білет № 22

  1. Кути, вписані у коло. Властивість кута, вписаного у коло.

  2. Задача з планіметрії.

  3. Задача із стереометрії.

  Білет № 23

  1. Перпендикуляр і похила до площини. Теорема про три перпендикуляри.

  2. Задача із стереометрії.

  3. Задача з планіметрії.

  Білет № 24

  1. Теорема косинусів.

  2. Задача з планіметрії.

  3. Задача із стереометрії.

  Білет № 25

  1. Паралельність прямих. Ознака паралельності прямих. Сума кутів трикутника.

  2. Задача з планіметрії.

  3. Задача із стереометрії.  C O M E R C I A L
  adamant Nline
  | Begin | Administration | Teachers | For teachers | For pupils | For parents |
  |Our rest | Self-goverment | Gymnasia's medallists |
  | Newspaper "Boomerang" | Site map |