Begin
Administration
Teachers
For teachers
For pupils
 • Tests "Check yourself"
 • НОУ "Source"
 • Exams

 • For parents
  Our rest
  Self-goverment
  Gymnasia's medallists
  Newspaper "Boomerang"
  Gallery
  Site map

  OUR FRIENDS

  Українська Англійська Francais Deutch
  Gymnasia №315
  Gymnasia №315
  spesializing in foreign languages
  spesializing in foreign languages
  Юнеско Юнеско
  Экзаменационные билеты
  Версия для печати

  ХІМІЯ

  Білет № 1

  1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.Менделєєва у світлі теорії будови атома.

  2. Метан. Будова молекули, властивості, застосування.

  3. Визначити з допомогою характерних реакцій кожну з двох запропонованих неорганічних речовин.

  Білет № 2

  1. Порівняти хімічні властивості кислотних і основних оксидів.

  2. Фенол. Будова молекули, властивості, застосування.

  3. Обчислити масу вихідної речовини за відомою масою продукту реакції та його виходом.

  Білет № 3

  1. Хімічні властивості кислот з погляду електролітичної дисоціації.

  2. Етилен. Будова молекули, властивості, застосування.

  3. Визначити з допомогою характерних реакцій кожну з двох запропонованих органічних речовин.

  Білет № 4

  1. Хімічні властивості основ з погляду електролітичної дисоціації.

  2. Бензен. Будова молекули, властивості, застосування.

  3. Написати рівняння хімічних перетворень за поданою схемою.

  Білет № 5

  1. Хімічні властивості середніх солей з погляду електролітичної дисоціації.

  2. Гліцерин. Склад молекули, властивості, застосування.

  3. Обчислити масу продукту реакції, якщо відомі маси кожної з вихідних речовин і одну з них узято з надлишком.

  Білет № 6

  1. Ковалентний зв'язок, його утворення.

  2. Целюлоза. Склад молекули, властивості, застосування.

  3. Визначити молекулярну формулу газуватої органічної речовини за її відносною густиною за іншим газом і масовими частками елементів у цій речовині

  Білет № 7

  1. Реакція заміщення (на прикладах органічних і неорганічних речовин).

  2. Крохмаль. Будова, властивості, застосування.

  3. Обчислити масу продукту реакції за відомою масою вихідної речовини, що містить певну масову частку домішок.

  Білет № 8

  1. Загальна характеристика металів на основі теорії будови атома та їх місця у періодичній системі хімічних елементів.

  2. Етиловий спирт. Будова молекули, властивості, застосування.

  3. Добути і зібрати газувату речовину, довести на досліді її наявність.

  Білет № 9

  1. Йонний зв'язок, його утворення.

  2. Причини багатоманітності органічних речовин, їх взаємозв'язок.

  3. Обчислити масу (об'єм) вихідної речовини за відомою масою (об'ємом) продукту реакції.

  Білет № 10

  1. Суть електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

  2. Оцтовий альдегід. Будова молекули, властивості, застосування.

  3. Обчислити вихід продукту реакції, якщо відомі маса (об'єм) однієї з вихідних речовин і маса (об'єм) продукту реакції.

  Білет № 11

  1. Реакція сполучення (на прикладах органічних і неорганічних речовин).

  2. Оцтова кислота. Будова молекули, властивості, застосування.

  3. Проробити реакції, характерні для даної органічної речовини.

  Білет № 12

  1. Характеристика елемента за його місцем у періодичній системі.

  2. Жири як естери, їх властивості, застосування.

  3. Обчислити масу продукту реакції, якщо для його добування взято розчин з певною масовою часткою вихідної речовини.

  Білет № 13

  1. Будова атомів хімічних елементів другого періоду.

  2. Глюкоза. Будова молекули, властивості, застосування.

  3. Проробити реакції, характерні для даної неорганічної речовини.

  Білет № 14

  1. Сульфатна кислота, її властивості, застосування.

  2. Нафта. Склад, властивості, основні способи переробки.

  3. Обчислити об'єм газу (н. у.), що виділяється в результаті реакції певної кількості речовини.

  Білет № 15

  1. Нітратна кислота, її властивості, застосування.

  2. Структурна ізомерія органічних речовин.

  3. Виготовити розчин з певною масовою часткою розчиненої речовини, зробивши для цього необхідні обчислення.

  Білет № 16

  1. Аміак, його властивості, застосування.

  2. Теорія хімічної будови органічних сполук.

  3. Написати рівняння хімічних перетворень за поданою схемою.

  Білет № 17

  1. Кисень. Властивості, добування, застосування.

  2. Амінокислоти. Будова молекул, властивості, застосування.

  3. Добути реакцією обміну задану неорганічну речовину певної маси, обчисливши необхідну масу кожної з вихідних речовин.

  Білет № 18

  1. Реакції в розчинах електролітів, умови їх перебігу.

  2. Білки. Склад, структура, властивості.

  3. Обчислити кількість речовини у газуватому стані за відомим об'ємом.

  Білет № 19

  1. Порівняти будову атомів Оксигену та Сульфуру і пояснити ступені окислення, що вони виявляють.

  2. Ацетилен. Будова молекули, властивості, застосування.

  3. Проробити хімічні реакції за поданою схемою.

  Білет № 20

  1. Залізо, його властивості, застосування.

  2. Поліетилен. Склад, будова, властивості, застосування.

  3. Добути розчинну сіль двома способами.  C O M E R C I A L
  adamant Nline
  | Begin | Administration | Teachers | For teachers | For pupils | For parents |
  |Our rest | Self-goverment | Gymnasia's medallists |
  | Newspaper "Boomerang" | Site map |