Begin
Administration
Teachers
For teachers
For pupils
 • Tests "Check yourself"
 • НОУ "Source"
 • Exams

 • For parents
  Our rest
  Self-goverment
  Gymnasia's medallists
  Newspaper "Boomerang"
  Gallery
  Site map

  OUR FRIENDS

  Українська Англійська Francais Deutch
  Gymnasia №315
  Gymnasia №315
  spesializing in foreign languages
  spesializing in foreign languages
  Юнеско Юнеско
  Экзаменационные билеты
  Версия для печати

  ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

  Білет № 1

  1. Паризька мирна конфере­нція за підсумками Першої світової війни.

  2. США наприкінці XX – на початку XXI ст. Українці у США.

  Білет № 2

  1. Франція в 20–30-ті pp. Діяльність уряду Народного фронту.

  2. Розпад Югославії, грома­дянська війна та її наслідки.

  Білет № 3

  1. «Новий курс» Ф.Рузвельта та його історичне значення. ¬

  2. Рух опору в окупованих країнах Європи в роки Другої сві­тової війни.

  Білет № 4

  1. Причини та початок Першої світової війни. ¬

  2. Створення Організації Об'єднаних Націй. Україна – співзасновниця ООН. Роль ООН у повоєнному світі. ¬

  Білет № 5

  1. Тоталітаризм, ознаки тоталітарних режимів. ¬

  2. Розрядка міжнародної напруженості у 70-х pp. Гельсінський процес.

  Білет № 6

  1. Громадянська війна в Іспанії 1936–1939 pp. Ставлення великих держав до цього конфлікту. ¬

  2. Процес деколонізації після Другої світової війни, його етапи.

  Білет № 7

  1. Політика «умиротворення» агресора напередодні Другої світової війни, її наслідки.

  2. П'ята республіка у Франції. Політика Ш. де Голля. ¬

  Білет № 8

  1. Встановлення нацистської диктатури А. Гітлера, наслідки цього для Німеччини та світу.

  2. Політика реформ у Китаї у 80–90-х pp. Українсько-китайські відносини.

  Білет № 9

  1. Періодизація світового розвитку з 1914 до 1939 pp.

  2. Створення антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни.

  Білет № 10

  1. Створення та діяльність Ліги націй у міжвоєнний період.¬

  2. Японське «економічне диво». Розвиток Японії на сучасному етапі.

  Білет № 11

  1. Радянсько-німецький пакт про ненапад від 23 серпня 1939 p. і таємний додатковий протокол до нього. Вплив угоди на подальший розвиток подій.

  2. Діяльність М.Тетчер. «Тетчеризм», його суть та наслідки для Великої Британії.

  Білет № 12

  1. Завершення складання Версальсько-Вашингтонської систе­ми, її сильні та слабкі риси.

  2. План Маршала, його роль у відбудові повоєнної Західної Європи.

  Білет № 13

  1. Установлення фашистської диктатури в Італії. Б. Муссоліні.

  2. Створення держави Ізраїль. Виникнення Палестинської проблеми.

  Білет № 14

  1. Громадянська війна в Росії: причини, періодизація, наслідки.

  2. Об'єднання Німеччини, сучасний стан країни. ¬

  Білет № 15

  1. Мюнхенська угода і загарбання Чехословаччини. ¬

  2. Міжнародний тероризм на сучасному етапі.

  Білет № 16

  1. Прийняття та наслідки реалізації планів Дауеса та Юнга для Німеччини.

  2. Оздоровлення міжнародних відносин на рубежі 80 – 90-х pp. Закінчення «холодної війни».

  Білет № 17

  1. Відновлення державної незалежності Польщі. Ю. Пілсудський.

  2. Кримська (Ялтинська) та Бе­рлінська (Потсдамська) конференції. Підсумки війни в Європі.

  Білет № 18

  1. Російська революція 1917р., її причини та початок. ¬

  2. Інтеграційні процеси в сучасній Європі. Місце України в загальноєвропейському процесі.

  Білет № 19

  1.Утворення Чехо-Словаччини. Т. Масарик.

  2. Причини та початок «холодної війни».

  Білет № 20

  1. Утворення вісі Берлін-Рим-Токіо напередодні Другої світової війни.

  2. Росія наприкінці XX – на початку XXI ст. Російсько-українські відносини.

  Білет № 21

  1. Утворення Королівства сербів, хорватів і словенів. Національне питання в державі.

  2. Демократичні революції 1989—1991 pp. у країнах Центральної та Східної Європи.

  Білет № 22

  1. Революція 1918 p. в Угорщині. Доба Угорської Радянської Республіки.

  2. Причини, характер, періодизація Другої світової війни.  C O M E R C I A L
  adamant Nline
  | Begin | Administration | Teachers | For teachers | For pupils | For parents |
  |Our rest | Self-goverment | Gymnasia's medallists |
  | Newspaper "Boomerang" | Site map |