Begin
Administration
Teachers
For teachers
For pupils
 • Tests "Check yourself"
 • НОУ "Source"
 • Exams

 • For parents
  Our rest
  Self-goverment
  Gymnasia's medallists
  Newspaper "Boomerang"
  Gallery
  Site map

  OUR FRIENDS

  Українська Англійська Francais Deutch
  Gymnasia №315
  Gymnasia №315
  spesializing in foreign languages
  spesializing in foreign languages
  Юнеско Юнеско
  Экзаменационные билеты
  Версия для печати

  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ

  Білет № 1

  1. Україна в Першій світовій війні. Воєнні дії на території України.

  2. Участь України в діяльності ООН, інших міжнародних організацій.

  Білет № 2

  1. Національний рух у Галичині і Наддніпрянській Україні в роки Першої світової війни.

  2. Суспільно-політичне життя в Україні у другій половині 50-х на початку 60-х років.

  Білет № 3

  1. Формування та бойовий шлях легіону Українських січових стрільців.

  2. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х на початку 50-х років.

  Білет № 4

  1. Початок Української революції, утворення Центральної Ради.

  2. Рух опору в роки в роки Другої світової війни.

  Білет № 5

  1. Проголошення автономії України. І-й Універсал Центральної Ради.

  2. Об'єднання українських земель та радянізація західних областей України в 1939-1941 роках.

  Білет № 6

  1. ІІІ Універсал Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки.

  2. Становлення багатопартійної системи в Україні наприкінці 80-х — у 90-х роках.

  Білет № 7

  1. Війна радянської Росії проти УНР (кінець 1917 – початок 1918 pp.). Проголошення IV Універсалу.

  2. Державна символіка України, її історичне походження.

  Білет № 8

  1. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави за часів П. Скоропадського.

  2. Окупаційний режим в Україні в 1941–1944 pp. Голокост. Звільнення України від нацистської окупації

  Білет № 9

  1. Наш край у 1917-1920 роках.

  2. Всеукраїнський референдум та вибори Президента України 1 грудня 1991 p.: результати та історичне значення.

  Білет № 10

  1. Політика більшовиків в Україні в 1919–1920 pp. «Воєнний комунізм».

  2. Конституційні традиції в Україні. Прийняття Конституції України в 1996 p. і її історичне значення.

  Білет № 11

  1. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, її внутрішня та зовнішня політика.

  2. Здобуття Україною незалежності.

  Білет № 12

  1. Внутрішня і зовнішня по­літика Директорії УНР.

  2. Культура і духовне життя України в 70 – 80-ті роки. Політичний курс на «злиття націй».

  Білет № 13

  1. Історичне значення та уроки боротьби українського народу за незалежність у 1917–1920 pp.

  2. Перебудова в СРСР і Україна.

  Білет № 14

  1. Українське питання на Паризькій мирній конференції у 1919 p.

  2. Декларація про державний суверенітет України та її історичне значення.

  Білет № 15

  1. Політика «українізації» у 20-х роках та її наслідки.

  2. Загострення екологічних проблем у 70–80-х роках. Чорнобильська катастрофа та її наслідки.

  Білет № 16

  1. Суспільно-політичне життя українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини в 20–30-х роках.

  2. Спроба державного перевороту в серпні 1991 p. і реакція на неї в Україні.

  Білет № 17

  1. Проголошення Злуки УНР та ЗУНР, історичне значення цього акта.

  2. Зародження дисидентського руху.

  Білет № 18

  1. Культура й духовне життя в Україні у 1917–1920 pp.

  2. Спроби реформування еко­номіки України наприкінці 50-х – у першій половині 60-х років.

  Білет № 19

  1. Політика більшовиків щодо релігії та церкви в Україні у 20–30-ті роки.

  2. Державотворчі процеси в незалежній Україні.

  Білет № 20

  1. Особливості та наслідки радянської індустріалізації в Україні.

  2. Культура України в роки Великої Вітчизняної війни.

  Білет № 21

  1. Голодомори 1921–1923 pp., 1932–1933 pp., 1947 p. в Україні: причини та наслідки.

  2. Наш край у роки Великої Вітчизняної війни.

  Білет № 22

  1. Політика суцільної колективізації та розселянювання України. Її соціально-економічні наслідки.

  2. Опозиційний рух в Україні у другій половині 60-х – першій половині 80-х років, його представники.

  Білет № 23

  1. Розвиток культури в 30-ті роки. «Розстріляне відродження».

  2. Зовнішня політика незалежної України.

  Білет № 24

  1. Громадсько-політичне життя в Україні у 30-х роках.

  2. Здобутки і проблеми сучасної України у сфері науки та освіти.

  Білет № 25

  1. Неп і особливості його впровадження в Україні.

  2. Загострення політико-ідеологічної кризи радянського ладу в середині 70-х – на початку 80-х років.  C O M E R C I A L
  adamant Nline
  | Begin | Administration | Teachers | For teachers | For pupils | For parents |
  |Our rest | Self-goverment | Gymnasia's medallists |
  | Newspaper "Boomerang" | Site map |