Begin
Administration
Teachers
For teachers
For pupils
 • Tests "Check yourself"
 • НОУ "Source"
 • Exams

 • For parents
  Our rest
  Self-goverment
  Gymnasia's medallists
  Newspaper "Boomerang"
  Gallery
  Site map

  OUR FRIENDS

  Українська Англійська Francais Deutch
  Gymnasia №315
  Gymnasia №315
  spesializing in foreign languages
  spesializing in foreign languages
  Юнеско Юнеско
  Экзаменационные билеты
  Версия для печати

  ЛЮДИНА І СВІТ

  Білет № 1

  1. Людина як найвища цінність.

  2. Політика як явище суспільного життя.

  3. Поняття методу.

  Білет № 2

  1. Влада і політика, їх співвід­ношення.

  2. Світ як Всесвіт.

  3. Поняття ідеалу.

  Білет № 3

  1. Поняття природи.

  2. Тоталітаризм і авторитаризм.

  3. Поняття рівня життя і рів­ня наповненості життя.

  Білет № 4

  1. Поняття політичної системи.

  2. Матеріальне й ідеальне.

  3. Формування і розвиток української нації.

  Білет № 5

  1. Поняття ноосфери.

  2. Закон і закономірність.

  3. Поняття смерті і безсмертя.

  Білет № 6

  1. Поняття честі, совісті і гідності.

  2. Виникнення поняття культури.

  3. Сутність свідомості.

  Білет № 7

  1. Чуттєве пізнання.

  2. Поняття національної культури.

  3. Добро і зло — вінець духовності.

  Білет № 8

  1. Що таке етнос?

  2. Поняття науки.

  3. Творчість та волюнтаризм і фаталізм.

  Білет № 9

  1. Віра: міфологічний, релігійний, науковий і філософський вимір поняття.

  2. Буденний і теоретичний світогляд.

  3. Феномен політичної партії.

  Білет № 10

  1. Поняття істини.

  2. Поняття культури особистості.

  3. Характерні риси впливу суспільства на природу.

  Білет № 11

  1. Поняття особистості.

  2. Демократія як форма державного устрою.

  3. Логічне (раціональне) пізнання.

  Білет № 12

  1. Мова та її сутність.

  2. Поняття релігії.

  3. Порядність як прояв духовності.

  Білет № 13

  1. Взаємодія політичної еліти і народу.

  2. Поняття руху і спокою.

  3. Передумови кризи і взаєминах людини і природи.

  Білет № 14

  1. Поняття праці.

  2. Структура світогляду.

  3. Духовний вимір інтелігентності.

  Білет № 15

  1. Поняття сенсу людського життя.

  2. Поняття цивілізації.

  3. Демократія як форма правління.

  Білет № 16

  1. Філософія — теоретична основа світогляду.

  2. Рух і розвиток.

  3. Поняття мислення.

  Білет № 17

  1. Поняття біосфери.

  2. Народність і нація.

  3. Любов як прояв духовності.

  Білет № 18

  1. Поняття пізнання.

  2. Цивілізаційний підхід до проблеми періодизації суспільного розвитку.

  3. Прекрасне і естетичне.

  Білет № 19

  1. Основні тлумачення походження людини.

  2. Світоглядний характер мистецтва.

  3. Поняття держави.

  Білет № 20

  1. Поняття «суспільне», «соціальне».

  2. Світ як Космос.

  3. Свідоме і несвідоме.

  Білет № 21

  1. Що таке громадянське суспільство?

  2. Поняття простору і часу.

  3. Природа і штучне середовище.

  Білет № 22

  1. Види і жанри мистецтва.

  2. Поняття сутності людини.

  3. Культурність цивілізації і цивілізованість культури.

  Білет № 23

  1. Феномен волі.

  2. Історичні типи світогляду і їх взаємозв'язок.

  3. Поняття суспільного буття.

  Білет № 24

  1. Світ Землі як особливе явище.

  2. Оригінальність філософії.

  3. Поняття менталітету і ментальності.

  Білет № 25

  1. Міф і міфологія.

  2. Матеріальність світу.

  3. Суспільство як самоорганізована система.

  Білет № 26

  1. Феномен людини.

  2. Природа як довкілля.

  3. Поняття «ідеологія».

  Білет № 27

  1. Світ і поняття світу.

  2. Сім'я як мала соціальна група.

  3. Поняття інтелекту.

  Білет № 28

  1. Культура і гуманізм.

  3. Поняття соціальної структури.

  Білет № 29

  1. Поняття духу, душі, духовності.

  2. Класи як особлива соціальна група.

  3. Історичність моралі.

  Білет №30

  1. Поняття «індивід».

  2. «Формаційна» періодизація суспільного розвитку.

  3. Знання і природа.  C O M E R C I A L
  adamant Nline
  | Begin | Administration | Teachers | For teachers | For pupils | For parents |
  |Our rest | Self-goverment | Gymnasia's medallists |
  | Newspaper "Boomerang" | Site map |