Begin
Administration
Teachers
For teachers
For pupils
 • Tests "Check yourself"
 • НОУ "Source"
 • Exams

 • For parents
  Our rest
  Self-goverment
  Gymnasia's medallists
  Newspaper "Boomerang"
  Gallery
  Site map

  OUR FRIENDS

  Українська Англійська Francais Deutch
  Gymnasia №315
  Gymnasia №315
  spesializing in foreign languages
  spesializing in foreign languages
  Юнеско Юнеско
  Экзаменационные билеты
  Версия для печати

  ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

  Білет № 1

  1. Самосвідомість і світогляд як форми самовизначення лю­дини у світі.

  2. Сучасне геополітичне становище України, основні пріоритети зовнішньої політики.

  Білет № 2

  1. Взаємозв'язок у людині біологічного і соціального, тілесного і духовного, родового та індивідуального.

  2. Суть і структура світового господарства. Інтеграційні процеси в Україні.

  Білет №3

  1. Виникнення людини, її сутність.

  2. Роль України у вирішенні глобальних проблем людства.

  Білет № 4

  1. Вплив спадковості і середовища на формування людини.

  2. Основні ознаки сучасної цивілізації.

  Білет № 5

  1. Вікові етапи людського життя. Стиль, сенс, мета людського життя.

  2. Політична культура особи і суспільства. Головні про­яви громадянської позиції.

  Білет № 6

  1. Право людини на життя. Цінність життя людини.

  2. Світові релігії. Релігія та церква в Україні.

  Білет № 7

  1. Види людської діяльності, класифікація потреб.

  2. Основні напрямки філософії, її зв'язки з на­укою та релігією.

  Білет № 8

  1. Сутність людської свідомості, її співвідношення з підсвідомістю і надсвідомістю.

  2. Особливості різних історичних типів світогляду.

  Білет № 9

  1. Духовність та бездуховність в людському житті.

  2. Співвідношення національного і загальнолюдського у культурі суспільства. Полікультурность.

  Білет № 10

  1. Спілкування у житті людини.

  2. Роль культури і цивілізації у розвитку людини і суспільства.

  Білет № 11

  1. Засоби людського спілку­вання. Мова як універсальний засіб людського спілкування.

  2. Громадські рухи і громадські організації в Україні.

  Білет № 12

  1. Культура і мистецтво спіл­кування.

  2. Політичні партії в Україні. Причини виникнення, сутність та соціальні функції.

  Білет № 13

  1. Виникнення та етапи вирішення конфліктних ситуацій.

  2. Сутність виборів і особливості різних виборчих систем.

  Білет № 14

  1. Права і свободи людини. Взаємозв'язки - свобода і необхідність - свобода і відповідальність.

  2. Основні принципи демократії, правової держави, громадянського суспільства.

  Білет № 15

  1. Права і обов'язки громадян України. Правозахисні організації.

  2. Політична система та її роль у житті суспільства.

  Білет № 16

  1. Цінність і краса людини.

  2. Особливості політичного життя суспільства в Україні.

  Білет № 17

  1. Ідеал людини. Залежність уяв­лень про ідеал людини від соціально-економічних засад суспільного життя та рівня духовного розвитку.

  2. Соціальна сутність праці, причини безробіття та політика зайнятості в Україні.

  Білет № 18

  1. Шляхи самовдосконалення в досягненні ідеалу.

  2. Сутність економічних процесів суспільства. Ринкова економічна система.

  Білет № 19

  1. Індивід, індивідуальність, особа, громадянин, персона.

  2. Соціальні відносини, соціальні спільноти (сім'я, етнос, нація).

  Білет № 20

  1. Праця як спосіб самореалізації людини. Значення професійної діяльності в житті людини.

  2. Особливості соціальної сфери суспільного життя. Соціальна структура суспільства.

  Білет № 21

  1. «Істина». Особливості оціночної та ідеалізуючої діяльності.

  2. Причини і наслідки війн у світовій історії.

  Білет № 22

  1. Розвиток уявлень про ідеал людини в історії суспільної думки. Гуманність та антигуманність у людських взаємовідносинах.

  2. Закони історичного розвитку.

  Білет № 23

  1. Вплив української природи на історію та культуру нашого народу.

  2. Особливості демографічної ситуації в Україні.  C O M E R C I A L
  adamant Nline
  | Begin | Administration | Teachers | For teachers | For pupils | For parents |
  |Our rest | Self-goverment | Gymnasia's medallists |
  | Newspaper "Boomerang" | Site map |