Begin
Administration
Teachers
For teachers
For pupils
 • Tests "Check yourself"
 • НОУ "Source"
 • Exams

 • For parents
  Our rest
  Self-goverment
  Gymnasia's medallists
  Newspaper "Boomerang"
  Gallery
  Site map

  OUR FRIENDS

  Українська Англійська Francais Deutch
  Gymnasia №315
  Gymnasia №315
  spesializing in foreign languages
  spesializing in foreign languages
  Юнеско Юнеско
  Экзаменационные билеты
  Версия для печати

  ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ДО БІЛЕТІВ З ХІМІЇ

  № 1

  У двох пронумерованих пробірках видані розчини хлориду натрію і сульфату натрію. Визначити за допомогою характерних реакцій, в якій пробірці міститься кожний з цих розчинів.

  № 2

  Обчислити масу етилового спирту, необхідну для добування етилового естеру оцтової кислоти масою 35,2 г, якщо вихід продукту становить 80%. (Відповідь: 23 г)

  № 3

  У двох пронумерованих пробірках видані розчини глюкози і гліцерину. Визначити за допомогою характерних реакцій, в якій пробірці міститься кожний з цих розчинів.

  № 4

  Написати рівняння реакцій за такою схемою: етиловий спирт–>оцтовий альдегід–>оцтова кислота–>метиловий естер оцтової кислоти.

  № 5

  До розчину, що містить сульфат магнію масою 10 г, долили розчин, що містить гідроксид калію масою 11,2 г. Обчислити масу осаду, добутого в результаті реакції. (Відповідь: 4,8 г)

  № 6

  Масова частка Карбону у вуглеводні становить 80%. Відносна густина вуглеводню за воднем становить 15. Визначити молекулярну формулу вуглеводню. (Відповідь: С2Н 6)

  № 7

  Обчислити масу негашеного вапна, яке можна добути випалюванням вапняку масою 375 кг, якщо масова частка домішок у ньому становить 20%. (Відповідь: 168 кг).

  № 8

  Добути і зібрати кисень, довести на досліді його наявність.

  № 9

  Обчислити об'єм азоту (н. у.), необхідний для добування аміаку об'ємом 2,5 л (н. у.). (Відповідь: 1,25л)

  № 10

  У результаті каталітичної реакції з етилового спирту масою 92 г добули етилен об'ємом 42,56 л (н. у.). Обчислити вихід етилену. (Відповідь: 95,0 %).

  № 11

  Проробити реакцію, характерну для крохмалю. Довести його наявність у харчових продуктах.

  № 12

  Обчислити масу осаду, що утвориться в результаті взаємодії надлишку розчину хлориду натрію з розчином нітрату аргентуму (І) масою 17 г, якщо масова частка останнього становить 10 %. (Відповідь: 1,4 г),

  №13

  Проробити реакції, що характеризують властивості хлоридної кислоти.

  № 14

  Обчислити об'єм аміаку (н. у.), що виділяється в результаті взаємодії хлориду амонію кількістю речовини 1 моль з надлишком гідроксиду кальцію. (Відповідь: 22,4 л).

  № 15

  Зробити необхідні обчислення і виготовити розчин масою 200 г, у якому масова частка хлориду натрію становить 0,05. (Відповідь: 10 г NaCl і 190 г Н2О)

  № 16

  Написати рівняння реакцій за такою схемою: натрій–>гідроксид натрію–>сульфат натрію–>сульфат барію.

  № 17

  Добути гідроксид купруму (ІІ) реакцією обміну. Обчислити масу кожної з вихідних речовин, що витрачаються на добування гідроксиду купруму масою 4,9 г. (Відповідь: 8г CuSO4, i 4г NaOH)

  № 18

  Обчислити кількість речовини ацетилену, об'єм якого становить 67,2 л (н.у.). (Відповідь: 3 моль)

  № 19

  Проробити реакції, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення: цинк–>хлорид цинку–>гідроксид цинку–>сульфат цинку.

  № 20

  Добути сульфат магнію двома способами.  C O M E R C I A L
  adamant Nline
  | Begin | Administration | Teachers | For teachers | For pupils | For parents |
  |Our rest | Self-goverment | Gymnasia's medallists |
  | Newspaper "Boomerang" | Site map |