Початок
Новини
Наша гімназія
Наша команда
Прийом до гімназії
Методична робота
Науково-практична робота
Батькам
Наш відпочинок
ПАШ Юнеско
Медалісти гімназії
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов Юнеско Юнеско

ДО УВАГИ БАТЬКІВ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ!

Законодавство України про загальну середню освіту базується на Конституції України і складається з законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно статті 3 Закону України "Про освіту", кожен має право на якісну та доступну освіту. В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Це право в нашій державі забезпечується за рахунок розвитку мережі закладів освіти всіх форм власності. Стаття 13 згаданого Закону встановлює, що кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Визначення терміну "місце проживання" знайшло своє відображення у Законі України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", а саме: місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає. Відповідно до ст.6 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" громадяни України, а також іноземці чи особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов'язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання (місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає, а також спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту, військові частини (ст.3 Закону про свободу пересування)) зареєструвати своє місце проживання. Батьки або інші законні представники зобов'язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

Правила здійснення реєстрації місця проживання, форми необхідних для цього документів, порядок передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру встановлюються Кабінетом Міністрів України (ст.10 Закону про свободу пересування).

На виконання ст.10 Закону про свободу пересування, Кабінет Міністрів України затвердив Правила реєстрації місця проживання від 2 березня 2016 №207 (надалі - Правила №207). Так, п.18 Правил №207 передбачено, що для реєстрації місця проживання особа або її представник подає, зокрема документи, що підтверджують: право на проживання в житлі, - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи.

Як відомо, Закон України "Про освіту" є базовим законом у галузі освіти, а механізми реалізації наданих ним прав містяться також в інших актах законодавства України, що мають однакову юридичну силу. Саме Закон України "Про загальну середню освіту" визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти.

У відповідності до п.1 статті 18 Закону України "Про загальну середню освіту" місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати. Порядок обліку дітей шкільного віку здійснюється у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684.

Територія обслуговування закладу освіти закріплена згідно Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 22.03.2018 № 178.

У той же час, згідно п.3 статті 18 Закону України "Про загальну середню освіту" порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. У відповідності до ст. 64 Закону України "Про освіту" та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №630 "Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України освіти", Міністерство освіти і науки України освіти є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки.

Зарахування дітей до перших класів 2019/2020 н.р. закладу освіти здійснювалося виключно на виконання вищезазначених нормативно - правових актів та у відповідності до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 16 квітня 2018 року №367/ зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за №564/32016.

Звертаємо Вашу увагу, що до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене. Визначення терміну "підтверджене" знайшло відображення у Листі - роз'ясненні щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти від 08.05. 2018 року №1/9 - 292 Міністерства освіти і науки України, який наголошує на тому, що будь-який офіційний документ, в якому зазначене місце проживання дитини чи одного з її батьків, форма якого визначена законодавством і який виданий органом державної влади чи органом місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку, є достатнім для підтвердження місця проживання дитини і відповідно її права на першочергове зарахування до початкової школи.

ОФIЦIЙНI САЙТИ